Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Bulanık suda balık avlamak" deyiminin anlamı nedir?

Bulanık suda balık avlamak deyimine benzer deyimler


"Başının çaresine bakmak" deyimi ve açıklaması

[Başının çaresine bakmak]

"Bir bardak suda fırtına koparmak (yaratmak)" deyimi ve açıklaması

[Bir bardak suda fırtına koparmak (yaratmak)]

"Can pazarı" deyimi ve açıklaması

[Can pazarı]

"Haddini bilmek" deyimi ve açıklaması

[Haddini bilmek]

"Hayatını kazanmak" deyimi ve açıklaması

[Hayatını kazanmak]

"Kendi göbeğini kendi kesmek" deyimi ve açıklaması

[Kendi göbeğini kendi kesmek]

"Kendi kendine gelin güvey olmak" deyimi ve açıklaması

[Kendi kendine gelin güvey olmak]

"Kendine yontmak" deyimi ve açıklaması

[Kendine yontmak]

"Kendi yağıyla kavrulmak" deyimi ve açıklaması

[Kendi yağıyla kavrulmak]

"Nalıncı keseri gibi kendine yontmak" deyimi ve açıklaması

[Nalıncı keseri gibi kendine yontmak]

"Üstüne atmak" deyimi ve açıklaması

[Üstüne atmak]

"Üstüne geçirmek" deyimi ve açıklaması

[Üstüne geçirmek]