Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Borca batmak" deyiminin anlamı nedir?

Borca batmak deyimine benzer deyimler


"Ağzı süt kokmak" deyimi ve açıklaması

[Ağzı süt kokmak]

"Aklı başından gitmek" deyimi ve açıklaması

[Aklı başından gitmek]

"Bir ayağı çukurda olmak" deyimi ve açıklaması

[Bir ayağı çukurda olmak]

"Bir hâl olmak" deyimi ve açıklaması

[Bir hâl olmak]

"Borç harç" deyimi ve açıklaması

[Borç harç]

"Burnundan solumak" deyimi ve açıklaması

[Burnundan solumak]

"Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)" deyimi ve açıklaması

[Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)]

"Burnunun ucunu görmemek" deyimi ve açıklaması

[Burnunun ucunu görmemek]

"Dünyadan elini eteğini çekmek" deyimi ve açıklaması

[Dünyadan elini eteğini çekmek]

"Ecel teri dökmek" deyimi ve açıklaması

[Ecel teri dökmek]

"Her telden çalmak" deyimi ve açıklaması

[Her telden çalmak]

"Kambur üstüne kambur (kambur kambur üstüne)" deyimi ve açıklaması

[Kambur üstüne kambur (kambur kambur üstüne)]