Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Ağır basmak" deyiminin anlamı nedir?

Ağır basmak deyimine benzer deyimler


"Araya (aralığa) gitmek" deyimi ve açıklaması

[Araya (aralığa) gitmek]

"Aslı faslı olmamak" deyimi ve açıklaması

[Aslı faslı olmamak]

"Bir gömlek fazla eskitmiş olmak" deyimi ve açıklaması

[Bir gömlek fazla eskitmiş olmak]

"Bir hâl olmak" deyimi ve açıklaması

[Bir hâl olmak]

"Burnu düşmek" deyimi ve açıklaması

[Burnu düşmek]

"Dünyadan elini eteğini çekmek" deyimi ve açıklaması

[Dünyadan elini eteğini çekmek]

"Gelip çatmak" deyimi ve açıklaması

[Gelip çatmak]

"Kıvamına gelmek (bulmak)" deyimi ve açıklaması

[Kıvamına gelmek (bulmak)]

"Moda olmak" deyimi ve açıklaması

[Moda olmak]

"Okka çekmek" deyimi ve açıklaması

[Okka çekmek]

"Yerini doldurmak" deyimi ve açıklaması

[Yerini doldurmak]

"Yüz göz olmak" deyimi ve açıklaması

[Yüz göz olmak]