Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Beşlik simit gibi kurulmak" deyiminin anlamı nedir?

Beşlik simit gibi kurulmak deyimine benzer deyimler


"Açıl susam açıl" deyimi ve açıklaması

[Açıl susam açıl]

"Adı çıkmak dokuza, inmez sekize" deyimi ve açıklaması

[Adı çıkmak dokuza, inmez sekize]

"Altından girip üstünden çıkmak" deyimi ve açıklaması

[Altından girip üstünden çıkmak]

"Askıya çıkarmak" deyimi ve açıklaması

[Askıya çıkarmak]

"Ayağını kesmek (Bir yerden)" deyimi ve açıklaması

[Ayağını kesmek (Bir yerden)]

"Başından atmak" deyimi ve açıklaması

[Başından atmak]

"Başını ağrıtmak" deyimi ve açıklaması

[Başını ağrıtmak]

"Baş vurmak" deyimi ve açıklaması

[Baş vurmak]

"Beynine (kafasına) girmek" deyimi ve açıklaması

[Beynine (kafasına) girmek]

"Bir çuval inciri berbat etmek" deyimi ve açıklaması

[Bir çuval inciri berbat etmek]

"Bunda bir iş var" deyimi ve açıklaması

[Bunda bir iş var]

"Kapağı atmak" deyimi ve açıklaması

[Kapağı atmak]