Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Belâyı satın almak" deyiminin anlamı nedir?

Belâyı satın almak deyimine benzer deyimler


"Açık kapı bırakmak" deyimi ve açıklaması

[Açık kapı bırakmak]

"Ah almak" deyimi ve açıklaması

[Ah almak]

"Altını üstüne getirmek" deyimi ve açıklaması

[Altını üstüne getirmek]

"Aşağı kurtarmaz" deyimi ve açıklaması

[Aşağı kurtarmaz]

"Ateş bacayı sarmak" deyimi ve açıklaması

[Ateş bacayı sarmak]

"Başına belâyı satın almak" deyimi ve açıklaması

[Başına belâyı satın almak]

"Beyni bulanmak" deyimi ve açıklaması

[Beyni bulanmak]

"Hava almak" deyimi ve açıklaması

[Hava almak]

"Kambur üstüne kambur (kambur kambur üstüne)" deyimi ve açıklaması

[Kambur üstüne kambur (kambur kambur üstüne)]

"Kendi göbeğini kendi kesmek" deyimi ve açıklaması

[Kendi göbeğini kendi kesmek]

"Üstüne atmak" deyimi ve açıklaması

[Üstüne atmak]

"Üstüne geçirmek" deyimi ve açıklaması

[Üstüne geçirmek]