Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Baştan aşmak (İş, dert…)" deyiminin anlamı nedir?

Baştan aşmak (İş, dert…) deyimine benzer deyimler


"Ağzı süt kokmak" deyimi ve açıklaması

[Ağzı süt kokmak]

"Akla karayı seçmek" deyimi ve açıklaması

[Akla karayı seçmek]

"Aklı başından gitmek" deyimi ve açıklaması

[Aklı başından gitmek]

"Alnının damarı çatlamak" deyimi ve açıklaması

[Alnının damarı çatlamak]

"Aptessiz yere basmamak" deyimi ve açıklaması

[Aptessiz yere basmamak]

"Bir ayağı çukurda olmak" deyimi ve açıklaması

[Bir ayağı çukurda olmak]

"Burnu düşmek" deyimi ve açıklaması

[Burnu düşmek]

"Burnundan solumak" deyimi ve açıklaması

[Burnundan solumak]

"Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)" deyimi ve açıklaması

[Burnunda (gözünde) tütmek (Biri, bir şey)]

"Burnunun ucunu görmemek" deyimi ve açıklaması

[Burnunun ucunu görmemek]

"Dünyadan elini eteğini çekmek" deyimi ve açıklaması

[Dünyadan elini eteğini çekmek]

"Suya götürüp susuz getirmek" deyimi ve açıklaması

[Suya götürüp susuz getirmek]