Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Başı yerine gelmek" deyiminin anlamı nedir?

Başı yerine gelmek deyimine benzer deyimler


"Adı batmak" deyimi ve açıklaması

[Adı batmak]

"Ağzı süt kokmak" deyimi ve açıklaması

[Ağzı süt kokmak]

"Aklı pusmak" deyimi ve açıklaması

[Aklı pusmak]

"Araya (aralığa) gitmek" deyimi ve açıklaması

[Araya (aralığa) gitmek]

"Arada dağlar kadar fark olmak" deyimi ve açıklaması

[Arada dağlar kadar fark olmak]

"Aslı faslı olmamak" deyimi ve açıklaması

[Aslı faslı olmamak]

"Baş beyin kalmamak" deyimi ve açıklaması

[Baş beyin kalmamak]

"Başı yastık yüzü görmemek" deyimi ve açıklaması

[Başı yastık yüzü görmemek]

"Canı yerine gelmek" deyimi ve açıklaması

[Canı yerine gelmek]

"Dünyadan elini eteğini çekmek" deyimi ve açıklaması

[Dünyadan elini eteğini çekmek]

"Kafası almamak" deyimi ve açıklaması

[Kafası almamak]

"Yüz göz olmak" deyimi ve açıklaması

[Yüz göz olmak]