Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Başı sıkılmak" deyiminin anlamı nedir?

Başı sıkılmak deyimine benzer deyimler


"Açıl susam açıl" deyimi ve açıklaması

[Açıl susam açıl]

"Adı çıkmak dokuza, inmez sekize" deyimi ve açıklaması

[Adı çıkmak dokuza, inmez sekize]

"Altından girip üstünden çıkmak" deyimi ve açıklaması

[Altından girip üstünden çıkmak]

"Başı darda kalmak (başı dara düşmek)" deyimi ve açıklaması

[Başı darda kalmak (başı dara düşmek)]

"Başı dönmek" deyimi ve açıklaması

[Başı dönmek]

"Başından atmak" deyimi ve açıklaması

[Başından atmak]

"Başını ağrıtmak" deyimi ve açıklaması

[Başını ağrıtmak]

"Başı sıkışmak (sıkılmak)" deyimi ve açıklaması

[Başı sıkışmak (sıkılmak)]

"Baş vurmak" deyimi ve açıklaması

[Baş vurmak]

"Beli bükülmek" deyimi ve açıklaması

[Beli bükülmek]

"Beyninden vurulmuşa dönmek" deyimi ve açıklaması

[Beyninden vurulmuşa dönmek]

"Beynine (kafasına) girmek" deyimi ve açıklaması

[Beynine (kafasına) girmek]