Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Başını gözünü yararak yapmak" deyiminin anlamı nedir?

Başını gözünü yararak yapmak deyimine benzer deyimler


"Açıl susam açıl" deyimi ve açıklaması

[Açıl susam açıl]

"Adı çıkmak dokuza, inmez sekize" deyimi ve açıklaması

[Adı çıkmak dokuza, inmez sekize]

"Ağırdan almak" deyimi ve açıklaması

[Ağırdan almak]

"Akıl etmek" deyimi ve açıklaması

[Akıl etmek]

"Aklına (aklını) takmak" deyimi ve açıklaması

[Aklına (aklını) takmak]

"Altından girip üstünden çıkmak" deyimi ve açıklaması

[Altından girip üstünden çıkmak]

"Başından atmak" deyimi ve açıklaması

[Başından atmak]

"Başını ağrıtmak" deyimi ve açıklaması

[Başını ağrıtmak]

"Çamura basıp çalıya asmak" deyimi ve açıklaması

[Çamura basıp çalıya asmak]

"Kendini alamamak" deyimi ve açıklaması

[Kendini alamamak]

"Mânâ çıkarmak" deyimi ve açıklaması

[Mânâ çıkarmak]

"Yükün altından kalkmak" deyimi ve açıklaması

[Yükün altından kalkmak]