Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Başından büyük (halt etmek) işe kalkmak" deyiminin anlamı nedir?

Başından büyük (halt etmek) işe kalkmak deyimine benzer deyimler


"Adam olmak" deyimi ve açıklaması

[Adam olmak]

"Adam oluncaya kadar dokuz fırın ekmek ister" deyimi ve açıklaması

[Adam oluncaya kadar dokuz fırın ekmek ister]

"Adı çıkmak dokuza, inmez sekize" deyimi ve açıklaması

[Adı çıkmak dokuza, inmez sekize]

"Ağıt yakmak" deyimi ve açıklaması

[Ağıt yakmak]

"Ateşle oynamak" deyimi ve açıklaması

[Ateşle oynamak]

"Ayak dolaştırmak" deyimi ve açıklaması

[Ayak dolaştırmak]

"Başından atmak" deyimi ve açıklaması

[Başından atmak]

"Büyük oynamak" deyimi ve açıklaması

[Büyük oynamak]

"Büyük sözüme tövbe!" deyimi ve açıklaması

[Büyük sözüme tövbe!]

"Mânâ çıkarmak" deyimi ve açıklaması

[Mânâ çıkarmak]

"Tuz biber ekmek" deyimi ve açıklaması

[Tuz biber ekmek]

"Tüy dikmek" deyimi ve açıklaması

[Tüy dikmek]