Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Başında kavak yeli esmek" deyiminin anlamı nedir?

Başında kavak yeli esmek deyimine benzer deyimler


"Açıl susam açıl" deyimi ve açıklaması

[Açıl susam açıl]

"Adı çıkmak dokuza, inmez sekize" deyimi ve açıklaması

[Adı çıkmak dokuza, inmez sekize]

"Ayağına bağ olmak" deyimi ve açıklaması

[Ayağına bağ olmak]

"Başına çalmak" deyimi ve açıklaması

[Başına çalmak]

"Başından atmak" deyimi ve açıklaması

[Başından atmak]

"Başını ağrıtmak" deyimi ve açıklaması

[Başını ağrıtmak]

"Başını boş bırakmak" deyimi ve açıklaması

[Başını boş bırakmak]

"Baş vurmak" deyimi ve açıklaması

[Baş vurmak]

"Beyin yıkamak" deyimi ve açıklaması

[Beyin yıkamak]

"Dilinin altında bir şey olmak" deyimi ve açıklaması

[Dilinin altında bir şey olmak]

"Düşüp kalkmak" deyimi ve açıklaması

[Düşüp kalkmak]

"Yükün altından kalkmak" deyimi ve açıklaması

[Yükün altından kalkmak]