Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Başı derde girmek" deyiminin anlamı nedir?

Başı derde girmek deyimine benzer deyimler


"Açıl susam açıl" deyimi ve açıklaması

[Açıl susam açıl]

"Adam olmak" deyimi ve açıklaması

[Adam olmak]

"Adam oluncaya kadar dokuz fırın ekmek ister" deyimi ve açıklaması

[Adam oluncaya kadar dokuz fırın ekmek ister]

"Adı çıkmak dokuza, inmez sekize" deyimi ve açıklaması

[Adı çıkmak dokuza, inmez sekize]

"Altından girip üstünden çıkmak" deyimi ve açıklaması

[Altından girip üstünden çıkmak]

"Başından atmak" deyimi ve açıklaması

[Başından atmak]

"Başını ağrıtmak" deyimi ve açıklaması

[Başını ağrıtmak]

"Başının derdine düşmek" deyimi ve açıklaması

[Başının derdine düşmek]

"Baş vurmak" deyimi ve açıklaması

[Baş vurmak]

"Beli bükülmek" deyimi ve açıklaması

[Beli bükülmek]

"Belini kırmak" deyimi ve açıklaması

[Belini kırmak]

"Varlık göstermek" deyimi ve açıklaması

[Varlık göstermek]