Beycan.NET Deyimler
İletişim Sitemap

"Baş belâsı" deyiminin anlamı nedir?

Baş belâsı deyimine benzer deyimler


"Açıl susam açıl" deyimi ve açıklaması

[Açıl susam açıl]

"Adı çıkmak dokuza, inmez sekize" deyimi ve açıklaması

[Adı çıkmak dokuza, inmez sekize]

"Ağıt yakmak" deyimi ve açıklaması

[Ağıt yakmak]

"Başından atmak" deyimi ve açıklaması

[Başından atmak]

"Başını ağrıtmak" deyimi ve açıklaması

[Başını ağrıtmak]

"Başının etini yemek (Birinin)" deyimi ve açıklaması

[Başının etini yemek (Birinin)]

"Baş vurmak" deyimi ve açıklaması

[Baş vurmak]

"Beli bükülmek" deyimi ve açıklaması

[Beli bükülmek]

"Beyin yıkamak" deyimi ve açıklaması

[Beyin yıkamak]

"Dağdan gelip bağdakini kovmak" deyimi ve açıklaması

[Dağdan gelip bağdakini kovmak]

"Kolaçan etmek" deyimi ve açıklaması

[Kolaçan etmek]

"Özü sözü bir" deyimi ve açıklaması

[Özü sözü bir]